OBCHODNÍ JEDNÁNÍ / CESTY & PODPORA NA MÍSTĚ

  Individuální itineráře obchodních schůzek
  Skupinové obchodní mise (viz Obchodní mise)
  Podpora místních konzultantů EasyLink během návštěvy


ROZSAH SLUŽBY

  Nalezení a výběr nejvhodnějších potenciálních partnerů/zákazníků (viz Výběr partnerů)
  Návrh itineráře optimalizujícího cestu z hlediska času a nákladů co se týče počtu, umístění a pořadí schůzek
  Sjednání obchodních schůzek s vybranými partnery (obykle v sídle místních firem)
  Doporučení či rezervace hotelů, pronájmu auta, zajištění letenek či jízdenek, taxi, tlumočníka aj.
  Podpora/doprovod naším místním konzultantem (zajištění hladkého průběhu, konzultační podpora, řízení vozu, tlumočení (do angličtiny) aj.) - na vyžádání 


VÝSTUPY

    Detailní itinerář schůzek obsahující:
  data a časy
  kompletní kontaktní údaje firem vč. jména a funkce kontaktní osoby, přímého tel. spojení a jazykových znalostí
  podrobnosti rezervovaného ubytování, dopravních možností aj.
  dopravní instrukce a mapy dle potřeby
  údaje o vzdálenosti a odhad doby na přesuny – doporučené časy odjezdů
  očekáváné přímé výdaje na místě a možné způsoby úhrady


Zde se podívejte na příklad cestovního itineráře.

CENA

Cena za sestavení itineráře obchodních jednání je stanovena vždy individuálně – v některých případech službu poskytujeme zdarma (např. pokud jsou data cesty stanovena předem a klient využije naši službu Výběr partnerů), jinak cena standardně odpovídá sazbě za 1-2 dny práce (pokud cesta neprobíhá v přímé souvislosti s využitím jiné služby, v případě požadavku na větší počet schůzek apod.). Podpora místního konzultanta během návštěvy je účtována podle skutečného počtu dní.Tato služba je nejčastěji poskytována společně se službami Studie trhu a zejména Výběr partnerů.