vyhledavanie a vyber partnerov VYHĽADÁVANIE A VÝBER PARTNEROV / ZÁKAZNÍKOV

  Cielený prieskum trhu - identifikácia potenciálnych zákazníkov, distribútorov, dodávateľov
  Priame kontakty s firmami, vyhodnotenie ich obchodného potenciálu a záujmu
  Detailné profily najvhodnejších kandidátov vr. ich vyjadrení; zhrnutie odpovedí ostatných oslovených firiem


Najefektívnejší spôsob identifikácie zahraničných zákazníkov a výber partnera/distribútora pre Vašu firmu.
Kdekoľvek v Európe - v jednotlivých krajinách máme vlastných lokálnych konzultantov.


METODIKA

1.
  zoznámenie sa s obchodnými/exportnými zámermi klienta
2.
  stanovenie profilu ideálneho partnera
3.
  ucelený rozbor daného segmentu trhu
4.   východzí zoznam relevantných firiem
5.   priama komunikácia na úrovni vedenia firiem, overenie predpokladov
6.   poskytnutie informácií o produktoch klienta a jeho návrhu spolupráce
7.   následný kontakt – overenie záujmu a vhodnosti firiem
8.   získanie vyjadrenia firiem vr. komentárov k ich očakávaniam, obchodným príležitostiam a možným prekážkam
9.   spracovanie detailných profilov firiem a súhrnnej záverečnej správy

ČASOVÝ RÁMEC – cca 3-4 týždne


ŠTANDARDNÉ VÝSTUPY

1.
  súhrnná informácia o povahe a potenciály trhu
2.
  15-25 opatrne vybraných a oslovených firiem
3.
  obvykle 5-10 relevantných firiem s potvrdenými predpokladmi pre spoluprácu a záujmom o jednanie/stretnutie s klientom
4.   detailné profily potenciálnych partnerov
5.   odpovede a komentáre od všetkých oslovených firiem


Tu sa pozrite na príklad záverečnej správy z projektu na vyhľadanie partnerov


Odporúčame nasledovný postup: Osobné jednania s vybranými partnermi - v sekcii Rokovania/Cesty sa dozviete o možnosti poveriť EasyLink taktiež sprostredkovaním stretnutí s najvhodnejšie zvolenými partnermi a kompletným zaistením Vašej cesty.


CENA

Cena štandardného projektu na vyhľadanie a výber partnerov vychádza z časovej náročnosti cca 3-5 dní čistého času nášho pracovníka na každom cieľovom trhu.

Cena je vždy dopredu stanovená ako fixná čiastka – jej konkrétna výška (rádovo stoviek eur) závisí hlavne na výbere krajiny či krajín.


Prosím, povedzte nám svoje požiadavky a my pripravíme konkrétne návrhy a ponuku.