VYHLEDÁNÍ A VÝBĚR PARTNERŮ / ZÁKAZNÍKŮ

  Cílený průzkum trhu na míru - identifikace potenciálních zákazníků, distributorů, dodavatelů v zahraničí i doma
  Přímé kontakty s firmami, vyhodnocení jejich obchodního zájmu a potenciálu pro export a marketing
  Detailní profily nevhodnějších kandidátů vč. jejich vyjádření; shrnutí odpovědí ostatních oslovených firem


Nejefektivnější způsob identifikace zahraničních zákazníků a výběru partnera/distributora pro export výrobků a služeb.

Kdekoliv v Evropě - v jednotlivých zemích máme vlastní místní konzultanty.


METODIKA

1.
  zjištění a posouzení marketingové či exportní strategie klienta a jeho výrobků a služeb
2.
  stanovení profilu ideálního partnera z hlediska obchodní spolupráce v zahraničí
3.
  ucelený rozbor daného segmentu trhu
4.   výchozí seznam relevantních firem
5.   přímá komunikace na úrovni vedení firem, ověření předpokladů
6.   předání informací o produktech klienta a jeho návrhu spolupráce
7.   následný kontakt – ověření zájmu a vhodnosti firem
8.   získání vyjádření firem vč. komentářů k jejich očekáváním, obchodním příležitostem a možným překážkám
9.   zpracování detailních profilů firem a souhrnné závěrečné zprávy

ČASOVÝ RÁMEC – cca 3-4 týdny


STANDARDNÍ VÝSTUPY

1.
  souhrnná informace o povaze a potenciálu trhu pro export
2.
  15-25 pečlivě vybraných a přímo oslovených zahraničních obchodních partnerů
3.
  obvykle 5-10 relevantních firem s potvrzenými předpoklady pro spolupráci a zájmem o obchodní jednání
4.   detailní profily potenciálních partnerů
5.   odpovědi a komentáře od všech oslovených firem


Zde se podívejte na příklad závěrečné zprávy z projektu na vyhledání partnerů


Doporučený následný postup: Osobní jednání s vybranými partnery - v sekci Jednání/Cesty se dozvíte o možnosti pověřit EasyLink také zprostředkováním setkání s nejvhodnějšími zvolenými partnery a kompletním zajištěním Vaší cesty.


CENA

Cena standardního projektu na vyhledání a výběr partnerů pro export a distribuci vychází z časové náročnosti cca 3-5 dní čistého času našeho pracovníka na každém cílovém trhu.

Cena je vždy předem stanovena jako fixní částka – její konkrétní výše (obvykle v řádu desítek tisíc korun) závisí zejména na výběrů země či zemí.


Prosím, sdělte nám své požadavky a my připravíme konkrétní návrh a nabídku.