VÝZKUM ZÁKAZNÍKŮ

Kvantitativní a kvalitativní výzkumy – tržní pozice, růstové strategie, spokojenost a chování zákazníků

  Výzkum tržních příležitostí (analýza strategického potenciálu a nedostatků)
  Výzkum chování zákazníků/spotřebitelů (preference, postoje, hodnocení produktů, cenová citlivost aj.)
  Výzkum maloobchodu
  Studie spokojenosti a loajality zákazníků
  Test-shopping (nezávislé testování obchodních řetězců)


Metodické nástroje výzkumu trhu

  diskuzní skupiny
  hloubkové rozhovory
  mystery/test shopping
  terénní průzkum
  výzkum maloobchodu


Odborné kapacity a předpoklady

  síť školených tazatelů v České republice, Slovensku, Polsku, Rusku aj.
  důsledná kontrola kvality
  výběr respondentů standardními postupy
  zpracování dat standardními nástroji (vč. softwaru SPSS)
  závěrečná zpráva v tištěné a/nebo elektronické verzi
  prezentace a interpretace dat a výsledků v podobě tabulek a grafů

 


Prosíme, sdělte nám své požadavky a my připravíme konkrétní návrh a cenovou nabídku.