TÍM

Všetky projekty sú riadené centrálne a realizované lokálne – našimi pracovníkmi v jednotlivých krajinách. Členovia tímu na všetkých zahraničných trhoch dodržujú rovnaké osvedčené kvalitatívne štandardy z hľadiska metodiky a spracovania.


Tím spoločnosti EasyLink tvorí 8 konzultantov v hlavnej kancelárii spoločnosti v Prahe + 1-3 konzultantmi v každej z 12 krajín Strednej a východnej Európy + sieť dlhodobých spolupracovníkov v krajinách Západnej Európy, Škandinávie a iných.


Všetci členovia tímu hovoria anglicky, rodným jazykom krajiny, kde pôsobia, a väčšinou najmenej jednou ďalšou cudzou rečou. Väčšina z nich má študijné a/alebo pracovné skúsenosti zo Západnej Európy alebo USA. Sú profesionáli pre exportné a marketingové prieskumy trhu.

EasyLink a jeho tím lokálnych konzultantov poskytuje lokálnu znalosť trhu, kontakty a skúsenosti a miestnu jazykovú vybavenosť.

Od založenia v roku 1997 spoločnosť EasyLink riadi Mgr. Filip Kořínek.
Slovenskú pobočku od roku 2003 riadi Mgr. Michal Porubec.


CZECH REPUBLIC (Prague)    
Curriculum vitae foto foto foto
Filip Jakub Michaela Pavlina
       
foto foto foto  
Marie Lucia Pavlina  
       
SLOVAKIA (Bratislava)
POLAND (Warsaw) POLAND (Wroclaw)
foto foto foto foto
Michal Milan Szymon Kinga
       
HUNGARY (Budapest)    
 
foto foto foto foto
Gabor Andrea Daniel Szilvia
       
ROMANIA (Bucharest)   BULGARIA (Sofia)  
foto foto foto foto
Rodica Mirela Nikola Ani
       
RUSSIA     UKRAINE (Kiev)
foto foto foto foto
Azim Nonna Alena Igor
       
SERBIA (Belgrade) SLOVENIA (Ljubljana) LATVIA (Riga) LITHUANIA (Vilnius)
foto foto foto foto
Nina Marko Inese Valentas